Czy nauka matematyki w szkole kojarzy Ci się do tej pory z:

  • abstrakcyjną wiedzą nieprzydatną w życiu codziennym
  • wieloma godzinami spędzonymi nad zbiorami zadań
  • nieprzespanymi nocami przed sprawdzianami
  • niezadowoleniem nauczycieli i rodziców z osiąganych wyników?

A może w czasie prowadzenia zajęć stwierdzasz, że:

  • statyczne zajęcia prowadzone w oparciu o tradycyjną tablicę nie spełniają oczekiwań uczniów przyzwyczajonych do komputerów i Internetu
  • ogrom czasu spędzasz na poprawie prac domowych, sprawdzianów
  • podręczniki, pomoce naukowe dostępne na rynku nie wykorzystują w pełni nowoczesnych technologii
  • brak Ci narzędzi służących do monitorowania, ewaluacji i sporządzania raportów.

Matematyka bez tajemnic

„Matematyka bez tajemnic” dostarcza uczniom, nauczycielom oraz szkołom platformy e-learningowej z interaktywnym, multimedialnym materiałem szkoleniowym obejmującym podstawę programową nauczania matematyki na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

Czynimy starania by nasza oferta uwzględniała wyżej wymienione uwagi – była wielobarwna, czasami wręcz humorystyczna.

Wystarczy komputer z dostępem do internetu

Warunkiem korzystania z tej nowoczesnej technologii nauczania jest komputer podłączony do sieci Internet.

Dziękując współpracownikom za wkład wniesiony w opracowanie tego innowacyjnego rozwiązania – zwracamy się z apelem do nauczycieli matematyki w gimnazjach o przystąpienie do budowy podobnego rozwiązania dla swoich szkół i uczniów.

Nauka też może być przyjemnością

Chcielibyśmy, aby uczniowie przezwyciężyli swoje lęki dając szansę królowej nauk w całkiem nowej oprawie.

Mamy nadzieję, że ta forma nauki nie tylko pomoże osiągnąć lepsze wyniki w nauce, ale również sprawi uczniom przyjemność.